Glem de magiske fortællinger og forstå hvorfor data kun bliver vigtigere for jeres virksomhed

Fantastiske historier om magiske resultater, der er skabt med data, giver et misvisende billede af, hvorfor data er så vigtigt et emne for alle organisationer. Læs med og forstå de fem centrale indsigter, der faktisk viser hvorfor data er et helt centralt konkurrenceparameter, og skaber et udgangspunkt for dit bidrag til at I får indfriet alle mulighederne.  

At Big Data vil revolutionere vores måde at arbejde på, og at data er d. 21. århundredes olie, er du vel enig med mig i? Skal du forklare hvad hvordan denne revolution vil se ud, kender du vel et par fantastiske historier om hvad store virksomheder som Amazon kan gøre med kunde-data, hvordan IBM Watson kan spille Jeopardy og hvordan Google’s biler kan køre selv?

Bliver du bedt om at forklare, hvordan data vil forandre dit job i løbet af de næste 10 år, bliver det lidt sværere, men du klarer dig vel igennem ved at forklare at computere bliver bedre end mennesker til at forudse og til at træffe en række beslutninger? Men bliver du bedt om at forklare, hvad du gør i dag, for at I er virksomheden, der når først derhen, bliver du så også lidt mumlende? Dan Ariely fra Duke University forklarer det således:

 ”Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it” 

Jeg synes faktisk, at der er god grund til at alle snakker om data, for jeg er fuldstændigt overbevist om, at data bliver baggrunden for store forandringer i langt de fleste organisationer. Langt flere danske virksomheder og ledere burde indtænke data langt mere centralt i deres strategi. Men det starter med, at vi begynder at tænke på data på en anden måde, end ved at fortælle magiske anekdoter om fantastiske resultater skabt af verdens dygtigste ingeniører hos verdens rigeste virksomheder. For når vi bliver handlingslammede af fascination og ærefrygt, så forhindrer det os i at foretage de strategisk vigtige handlinger og forberedelser, som vi faktisk kan og bør gøre. Jeg foreslår derfor, at du begynder at tænke lidt anderledes på data, så vi kan komme lidt ud over anekdoterne. Det starter med fem centrale indsigter:


IBM Watson er bedre til at samle viden og besvare svar med spørgsmål end selv de dygtigste mennesker. Men hvad siger det om Big Data’s betydning for jeres virksomhed?
(Foto: Charlie Wollborg -
licens)  

Indsigt #1: Din virksomhed producerer data i alt hvad den gør 

Selvom du ikke tænker på din virksomhed som særligt data-tung, så producerer I faktisk hele tiden kæmpe mængder data. Hver gang i tager et telefonopkald, sælger en enhed, modtager en vare, får et besøg på jeres hjemmeside, åbner døren for en kunde mv, genererer I data. Traditionelt har vi kaldt det meste data for erfaring, og vi har gemt den i hovederne på vores ansatte, men i stigende grad får virksomheder en fælles erfaring gennem elektronisk data.

 Indsigt #2: Det går fra dyrt mod gratis at samle data op elektronisk

Siden de første digitale computere blev udviklet, er vi for hvert eneste år blevet bedre til at opsamle, gemme og sende data. Der er tale om en række større og mindre revolutioner, som alle er baseret på vores evne til konstant at gøre transistorbaseret elektronik mindre og billigere. Det betyder at mængden af digital information stiger eksponentielt, samtidigt med at vi bliver dygtigere til at samle nye typer information op. Hvor det før var korrekt at overveje omkostningen ved at samle den digitale information op, bliver spørgsmålet nu og i fremtiden, hvad vi vil gøre med alt den information, som man med en relativt lille indsats kan samle op. 


Frem til ca. 1980 krævede elektronisk opsamling af data at alt data skulle tastes ind manuelt og overføres til hulkort. I dag kan små apparater som Amazon Echo opfange alt tale omkring den, og omsætte sende den videre som tekst.

Indsigt #3: Der sker netop nu kæmpe fremskridt i vores evne til at omsætte data til værdi

Hvor det for få år siden virkede til, at vores evne til at generere data langt oversteg vores evne til at bruge den, så er de værktøjer, der står til rådighed for analytikere i dag, langt stærkere end de var for blot få år siden. En af de største revolutioner sker ved, at vi med machine-learning sætter computeren i stand til at selv at uddrage indsigter, uden at programmører behøver forstå hele kompleksiteten. I stedet bliver computeren selv i stand til at skabe mening og værdi. Samtidigt udvikles der værktøjer, der forandrer almindelig data-analyse fra en specialist-opgave, til noget alle kan gøre med blot enkelte klik. Det sætter os i stand til at forbruge langt mere data til en langt lavere omkostning end tidligere.


Maskinlæring der efterligner hjernens neuroner var indtil for få år siden noget, der primært foregik i universitetsmiljøer. I dag kan du købe plug-and-play deep-learning computere, er kommer præinstalleret med alt den software du skal bruge (Kilde: Nvidia Digits Devbox)  

Indsigt #4: Din virksomhed vil kunne få store fordele af bedre brug af data – nu eller i fremtiden

Når prisen på at opsamle data er faldende samtidigt med at det bliver nemmere og billigere at omsætte data til værdi, så er det uundgåeligt, at data-revolutionen på et tidspunkt får stor betydning for stort set alle virksomheder. Timingen er meget forskellig; i nogle brancher har data og dataanalyse været centralt i årtier, i andre er det måske stadig svært at skimte i horisonten, men det er en reel revolution, der vil påvirke stort set alle.


I forsikringsbranchen har bedre brug af data været en essentielt for at skabe en konkurrencefordel i århundreder. I taxa-branchen er det først inden for de sidste par år, at data har fået stor betydning, idet Uber nu kan forudse, hvor og hvornår folk ønsker at blive samlet op.
(Foto: Christian Schnettelker -
licens)  

 Indsigt #5: På lang sigt er bedre brug af data et spørgsmål om overlevelse

Måske er du endnu ikke overbevist om alvoren? Tænker du, at ja, nogle fordele ville I nok kunne opnå, men det er simpelthen for besværligt og for langt væk fra kernekompetencerne i jeres virksomhed? Så prøv at tænke på jeres konkurrencesituation for 5 år siden, i dag og om 5 år. Bliver konkurrencen mere eller mindre hård? I en tiltagende hård og globaliseret konkurrencesituation bliver dem der overlever dem, der forstår at udnytte alle marginaler. Data er ikke blot det 21. århundredes olie, der står en brønd klar til at blive udnyttet midt i alle organisationer. Er du økonom bør du tænke på jeres data som fremtidens nok vigtigste immaterielle anlægsaktiv. Og er du til sport bør du tænke på data som en af fremtidens vigtigste arenaer. Det vigtigste er, at vi holder op med at tænke på data-revolutionen som noget fantastisk, der foregår andre steder, men i stedet tænker på, hvad der kan være dit bidrag til, at den organisation du arbejder for, får indfriet alle mulighederne.

Når vi først har sluppet anekdoterne og begynder at tænke konkret om datas betydning for vores organisation, kan vi nemlig begynde at besvare endnu mere spændende spørgsmål: Hvilke muligheder har vi for at skabe værdi med data i vores virksomhed? Hvad er det bedste vi kan gøre i morgen for at komme et skridt videre? Hvilke kompetencer skal vi på sigt udvikle? Hvornår er den rigtige timing til at begynde at turde satse noget mere og lave massive investeringer? Det er spørgsmål, der optager mig meget, og som jeg med garanti ikke vil kunne holde mig fra, at komme med forsøg på at besvare her på siden.