Creuna skærper strategien og samler ledelsen

Den nordiske koncern i Creuna har som led i en ny strategi besluttet at samle kontorerne i Aarhus og København i én enhed. De cirka 50 medarbejdere i Creuna Danmark vil fremover være forenet under den nuværende direktion i Aarhus.

Hvor Creunas kontor i Aarhus oplever en stadigt stigende kundetilgang og økonomisk vækst, er Creuna København ikke lykkedes med at vende den økonomiske udvikling. Den manglende fremgang i økonomi og salg på det københavnske kontor har sammen med en ny nordisk strategi fået den nordiske ledelse til foretage en grundig evaluering af setup’et i Danmark.

Fremover skal de to kontorer derfor ledes som en samlet enhed med udgangspunkt i samme tilgang og processer med henblik på at sikre en lønsom vækst.

Koncernchef Arne Hjeltnes udtaler:

 ”Trods en dedikeret indsats er det ikke lykkedes at vende udviklingen for Creuna i København. Derfor har vi nu valgt at tage afsked med ledelsen og en række medarbejdere og kunder. Vi har samtidig valgt at give ansvaret for hele Creuna Danmark til ledelsen i Aarhus, der de sidste par år har vist imponerende fremgang. Vi er overbeviste om, at denne beslutning vil gøre os til en endnu stærkere strategisk partner for alle vores kunder i Creuna Danmark.”

Creuna fortsat til stede i København

Creuna ser fortsat et stort potentiale i at være repræsenteret i København, men det bliver altså fremover med et setup, der bedre matcher Creunas strategiske fokus og den aktuelle opgavemængde på bureauet i København.

”Creunas nye strategi handler om en mere fokuseret tilgang til markedet, og en insisteren på at arbejde strategisk med customer experience. Det samme fokus skal nu implementeres på kontoret i København. Samtidig har det været vigtigt for os at skabe en enhed, hvor alle har nok at lave. Derfor har vi desværre måttet tage afsked med en god håndfuld medarbejdere og kunder. Til gengæld tror vi oprigtigt på, at vi nu har et sundt fundament at bygge videre på,” forklarer Roar Nissen, CEO for Creuna Danmark. 

Det bliver Senior UX-konsulent Helle Jensen fra Aarhuskontoret, der skal stå i spidsen for det team, der kommer til at udgøre Creuna København fremadrettet.

”Helle er både en kulturbærer og en stærk faglig profil med indgående kendskab til vores processer, så vi er meget glade for, at hun har sagt ja til opgaven. Selvom det naturligvis aldrig er sjovt at skulle tage afsked med kollegaer, så ser vi frem til at vende et nyt blad, og vi er meget positive i forhold til den fremadrettede udvikling” slutter Roar Nissen.

For yderligere information kontakt

Roar Nissen 
CEO
+45 22 49 83 29 / roar.nissen@creuna.dk