Vestas vil gøre big data til big business

Hos vindmølleproducenten Vestas indsamler supercomputere hver eneste dag, minut og sekund værdifulde data om vind, vejr og vindmøllers ydeevne. Det er netop den intelligente udnyttelse af disse data, der nu gøres tilgængelig for kunderne via en helt nyudviklet digital platform, VestasOnline, der danner rammen om en række kraftfulde applikationer.

Hele ideen bag VestasOnline – at tilbyde digitale services som kommercielt supplement til de fysiske produkter – er tænkt og virkeliggjort i et tæt samarbejde mellem Morten Albæks globale afdeling for marketing og kundeindsigt, Vestas’ globale IT-funktion, forretnings- og fageksperter hos Vestas samt strategi- og user experience-konsulenter fra det digitale bureau, Creuna.

Nu kan Vestas’ kunder verden over få visualiseret komplekse data på en indlysende og brugervenlig måde og maksimere den økonomiske fortjeneste ved drift af deres vindmøller. Det er samtidig en ny og meget vigtig brik i vindmølleproducentens globale serviceforretning, der nu har fået langt bedre muligheder for at betjene kunder og optimere deres fortjeneste.

Markedet for vindmøller oplever i stigende grad konkurrence fra lande med lave produktionsomkostninger samtidig med, at det er vanskeligt at differentiere sig på sit fysiske produkt alene. En vindmølle er nemlig kun ét element i det samlede produkt. Alle de omkringliggende services er således mindst lige så vigtige, for at kunden kan maksimere sin ROI på driften og salget af den energi, der produceres. Og netop på dette område har Vestas i et samarbejde med Creuna skabt en ny digital platform – VestasOnline – og differentierer sig derved på at være bedre end andre til at udnytte meteorologiske data i kombination med data omkring møllens drift. Med den nye platform får kunderne nu en mere attraktiv produktpakke, som, ud over vindmøllen består af en lang række intelligente onlineservices, der giver en værdifuld dag-til-dag-indsigt i deres vindmøller og den energi, de producerer.

Nemme og intelligente onlineapplikationer

VestasOnline har kunderne nu nem adgang til en række intelligente onlineapplikationer. Eksempelvis applikationen Vestas PowerForecast. Her får kunden, ved hjælp af grafiske visualiseringer af data fra den specifikke vindmøllepark, et større overblik end nogensinde før: Eksempelvis forecasts, der viser, hvor meget energi vindmølleparken vil generere i den nærmeste fremtid - og dermed hvor meget el, kunden råder over og kan sælge på energibørserne.

Med Vestas WeatherForecast kan kunden fx se, hvornår der er mindst risiko for lynnedslag, lavest vindstyrke osv. Det er alt sammen vigtig information, når man skal vurdere, hvornår det er sikrest, og påvirker produktionen mindst at sende en reparatør op i møllen.

Vestas vil løbende udvikle nye digitale services for yderligere at styrke kundernes forretning på vindmølledrift.

”Med VestasOnline har Vestas gjort big data tilgængelige og konverteret dem til vigtig viden og mere forretning for deres kunder. Kunderne kan nu styre deres vindmøller mere effektivt og lønsomt og har udsigt til endnu større økonomiske fordele. Der er ingen tvivl om, at det vil være med til at positionere Vestas som en leverandør af effektive rentable energiløsninger og ikke blot vindmøller, samt influere positivt på kundeloyaliteten,” siger Lars Elkjær Andersen, Account Director hos Creuna.

Creunas konsulenter har igennem hele 2012 arbejdet på Vestas’ lokation og bidraget med strategisk rådgivning og digital produktkommercialisering på VestasOnline-platformen.
Hertil kommer konceptudvikling og et omfattende user experience-arbejde på de konkrete PowerForecast og WeatherForecast applikationer.

Desuden har Creuna designet og udviklet den kommercielle landing page, som markedsfører konceptet:

www.vestas.com/vestasonline

Yderligere information

For yderligere information kontakt

Lars Elkjær Andersen, Account Director, Creuna
Mobil: +45 22 49 83 44
E-mail: lars.andersen@creuna.dk

Martin Baastrup, Director Digital Platforms, Vestas
Mobil: +45 25 34 96 21
E-mail: mabaa@vestas.com